Team Championships Members

9th European Open Championships
Istanbul, Turkey • 15 - 29 June 2019
Click title to visit the championships' official site

Team Members

PD TIMES
Country Open series

China

China

Lidang DONG
player
Zhong FU
player
Xu HOU
player
Jie LI
player
Jing LIU
player
Ji CHEN
pc