10th Small Federations Games: the Winners

4068

The 10th Small Federation Games ended yesterday.
The winners are Georgia (George Abzianidze, Revaz Beriashvili, David Chechelashvili, Gocha Goshadze, Giorgi Uchava).
The silver medal went to Lithuania (Andrei Arlovich, Boguslaw Gierulski, Wojtek Olanski, Jerzy Skrzypczak, Erikas Vainikonis, Vytautas Vainikonis) and the bronze medal to Ukraine (Yuliy Chumak, Volodymyr Dragan, Volodymyr Porkhun, Oleg Rovyshyn, Borys Shukhmeyster, Volodymyr Dragan).